Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen vzw

 

 

PALEOGRAFIE - BORNEM

     

 

 

Paleografie
Praktische sessies en oefenmomenten
Ook  voor beginners.

De enthousiaste groep vrijwilligers die gedurende meer dan een 1 jaar gewerkt hebben aan de inventarisatie van de Bornemse abdijbibliotheek, wilden zich verder engageren voor archief en erfgoed. Daarom werd beslist om zowel gemeentelijke registers als historisch belangrijke archieven samen te inventariseren en te ontsluiten, zodat deze voor alle geïnteresseerden in de toekomst raadpleegbaar worden.

In eerste instantie denken we aan de grote groep genealogen en vormen Burgerlijke Stand en Bevolkingsregisters een belangrijk aandeel in het project.  Deze zijn registers zijn of worden digitaal bewerkt en van een index voorzien.
Op gemeentelijk niveau wordt ook een schaduwarchief (beveiligingskopie) aangelegd van notulen Gemeenteraad en College.

Een student archivistiek was gestart met inventarisatie van het modern archief van de Sint-Bernardusabdij (vanaf ca. 1800, aankomst en uitbreiding in Bornem) maar dit was verre van afgewerkt. Een deel van de vrijwilligers pakken de draad nu terug op en werken de inventaris verder af. In dit archief zitten ook oudere teksten waarbij paleografische kennis van pas komt.

In samenwerking met de Heemkundige Kring Klein-Brabant vzw wordt er nu elke zaterdag tussen 9 en 12 uur geoefend met paleografie.
Meteen een unieke kans om nog belangrijk historisch archief (kasteelarchief John de Marnix de Sainte Aldegonde, archief van de familie d’Ursel, …) te onsluiten.

De paleografie wordt niet opgevat als een reeks lessen, maar eerder praktische oefensessies waarbij verschillende groepjes samenwerken. Oude documenten worden in zuurvrije mappen en dozen geordend, van een juist inventarisnummer voorzien. Daarna worden ze gelezen, regesten opgesteld en tenslotte ingescand.

De meeste vrijwilligers uit het abdijproject waren niet vertrouwd met paleografie, dus alle beginners kunnen meteen bij de groepen instappen.
Teksten worden samen gelezen en van achtergrondinformatie en geschiedkundige duiding voorzien door ervaren mensen zoals Filip Hooghe en Benny Croket.

Wanneer     : Elke zaterdag van 9 tot 12 uur

Waar           : Erfgoedhuis De Casteleyn, Wolfgang d’Urselstraat 5  te Hingene-Bornem

Voor meer informatie :
Gemeentelijk archief, Broekstraat 42, 2880 Bornem
Tel.   03 296 91 83
E-mail   gert.vankerckhoven@bornem.be
Facebook :  Archief en Erfgoed Bornem