Vlaamse Vereniging voor Familiekunde regio Mechelen

                                  RIJKSARCHIEF ANTWERPEN

 

 

 

 

 

Tijdelijke sluiting en verhuis Rijksarchief Antwerpen, vanaf 3 september!

 

E-mail

Rijksarchief Antwerpen: gesloten van 3 sep.-29 okt., en verhuis naar Rijksarchief Beveren

 

Het Rijksarchief Antwerpen wordt in de komende jaren gerestaureerd, gerenoveerd en uitgebreid met een nieuwbouw. Dit alles is ingegeven door de voortdurende zorg om onze waardevolle archieven in optimale omstandigheden te bewaren. Tegelijk willen wij onze lezers beter in staat stellen om in een comfortabele en efficiŽnte werkomgeving hun opzoekingen te verrichten.

Een dergelijk grootschalig project kan helaas niet gerealiseerd worden zonder hinder te veroorzaken. Wij verontschuldigen ons alvast voor het ongemak dat deze operatie zal veroorzaken, maar durven tegelijk uw begrip vragen voor deze tijdelijke situatie, die uiteindelijk iedereen ten goede zal komen.

Concreet staat het volgende te gebeuren. Het Rijksarchief Antwerpen is overgebracht naar het Rijksarchief te Beveren, waar de lezers vanaf dinsdag 30 oktober terechtkunnen.

Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken beŽindigd zijn tegen eind 2010: dan heropent het Rijksarchief Antwerpen feestelijk zijn deuren, in een totaal nieuw kader!

 
Tijdelijke leeszaal voor genealogen in de Sanderusstraat, vanaf 30 okt.

Om de hinder voor onze bezoekers enigszins te beperken, komt er Ė speciaal voor genealogisch onderzoek Ė een tijdelijke leeszaal in de Sanderusstraat 81-85 te Antwerpen. Daar zullen, eveneens vanaf 30 oktober 2007 en op de gewone openingstijden, al onze microfilms, duplicaten en genealogische toegangen (klappers) te consulteren zijn. Originele archiefstukken kan u daar evenwel niet aanvragen.


Compensatieregeling

Als bezoeker van het Rijksarchief Antwerpen heeft u recht op een compensatie voor de sluiting naar aanleiding van de verhuis tijdens de maanden september-oktober 2007. Daarom wordt de geldigheidsduur van de jaarkaarten die tussen 1 september 2006 en 1 september 2007 werden uitgereikt in het Rijksarchief te Antwerpen, met twee maanden verlengd.


Informatie
 

Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Dat zal gebeuren via onze website, via de elektronische nieuwsbrief van het Rijksarchief, via het mededelingenbord in het Rijksarchief te Antwerpen en in andere Rijksarchieven, ev. andere kanalen (zoals mededelingen in tijdschriften en vakbladen) e.d.

Als u rechtstreeks op de hoogte wenst te worden gehouden, schrijft u zich best in op de Nieuwsflash Werken RA Antwerpen.