Koninklijke Vereniging Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen vzw

 

 

 

 

DE WARE VRIENDEN VAN HET ARCHIEF

   

 

 

 

Huwelijken met dispensatie wegens bloedverwantschap

Momenteel werden er in de reeks "Genealogisch Repertorium van het Mechelse District" 49 titels gepubliceerd. Daarmee zijn we dan aan het 50e deel toe. Er werd geopteerd om hiervan een groepswerk te maken waaraan elke genealoog kan meewerken. De keuze viel op het uitwerken van de huwelijken waarbij dispensatie wegens bloedverwantschap gegeven werd. Bedoeling is om de gemeenschappelijke voorouders van bruid en bruidegom op te sporen.

Voorbeeld: de pastoor vermeldt dat bruid en bruidegom dispensatie wegens bloedverwantschap in de 2e graad wederzijds krijgen. Dat betekent dat je zowel langs de kant van de jongen als langs die van het meisje twee generaties moet opklimmen om gemeenschappelijke voorouders te zien. Bruid en bruidegom zijn niet begrepen in die twee stappen. In dit geval zijn ze nicht en kozijn en een stel grootouders is gemeenschappelijk.

Tot dit doel werden alle huwelijksakten verzameld met dispensatie wegens bloedverwantschap (consanguinitatis). Akten met dispensatie wegens aanverwantschap (affinitatis) of een hogere graad dan de vierde werden buiten beschouwing gelaten. Van de echtelingen wordt dan een kwartierstaat (daarom niet volledig) gemaakt en het kwartierverlies in beeld gebracht.

Volgende parochies werden uitgefilterd (tussen haakjes het aantal te bewerken huwelijken):
  • Heffen (20) - Hever (24) - Hombeek (38) - Kapelle-op-den-Bos (15) - Leest (42) - Muizen (6) - Weerde (7) - Zemst (64). Ongeveer 30% van deze huwelijken werd reeds opgelost.
  • Mechelen: O.L.V. (104) - Sint-Jan (40) - Sint-Kathelijne (48) - Sint-Pieter-en-Paulus (26) - Sint-Rombout (42).
De volledige lijst kan je hier terugvinden.

Oproep: heb je een dergelijk huwelijk reeds uitgewerkt of wens je er aan te beginnen, laat het dan weten om dubbel werk te voorkomen. Je medewerking wordt zeker vermeld in het 50e boek.