Home Laatste nieuws Sponsors Zoeken Contact * Onze vereniging Bibliotheek Bijeenkomsten Hulpmiddelen Onze regio Uitgeverij Genealogische websites Komende projecten Betalend
Onze Vereniging Bestuur * Overledenen Werking Hoe lid worden Komende activiteiten Voorbije activiteiten Tijdschrift

KONINKLIJKE VERENIGING FAMILIEKUNDE VLAANDEREN - REGIO MECHELEN
Onze Overledenen

     

de Forche Raymond
 

Raymond werd lid van het VVF in 1965. In 1967 stichtte hij onze de lokale afdeling Mechelen en werd de eerste voorzitter. Hij bleef lid van de algemene vergadering tot aan zijn overlijden. Ook nationaal werd hij lid van de Algemene Vergadering en het bestuur. Zijn interesse voor de heraldiek zorgde dat hij een van de stichtende leden van het Heraldich College werd. Door zijn juridische achtergrond werd hij vooral voor deze materie geraadpleegd.
Het bestuur en de leden wensen de familie veel sterkte en bieden hun innige deelneming aan.

De Preter Frans  

Frans was tot op zijn 104e bestuurslid van onze vereniging
Zijnlevenswerk is de bewerking van de registers van de weeskamer van Mechelen.
Dit werk van meer dan 60 delen is een standaardwerk voor genealogische en historische opzoekingen in de Mechelse regio.
Frans, we danken u hiervoor. Het bestuur en de leden wensen de familie veel sterkte en bieden hun innige deelneming aan.

     
Van Leemputte Denise  

Schoonmoeder van ons lid Raymond Uytterhoeve

     
Geschiedschrijver Walter Schaltin overleden op 84-jarige leeftijd  

Door meerderen van ons bekend als en trouw lid, die zowat alle voordrachten heeft bijgewoond en die graag sprak over de geschiedenis.
Het was een zeer rustige en beminnelijke man.  Hier verdwijnt weer iemand van de oude generatie die veel heeft bijgedragen aan de kennis van onze lokale geschiedenis.

     

Rouwbrief

Bidprentje

Foto

 

Overlijden De Cat Simonne, weduwe van Cor Vermeulen
geboren te Koningshooikt op 5 september 1934 en overleden te Lier op 7 januari 2020

Betekende heel wat voor F.V. regio Mechelen en was genealogisch gedurende vele jaren zeer actief.

     

Rouwbrief

Bidprentje (Foto)
Bidprentje

 


Overlijden moeder van Schelkens (Bestuurslid)

Mevrouw Roza Beullens, weduwe van Albert Schelkens
geboren te Duffel op 2 april 1926 en overleden te Lier in het Heilig Hart ziekenhuis op 21 maart 2019


     

ROUWBRIEF (Moeder)
BIDPRENTJE (Moeder)
BIDPRENTJE 2 (Moeder)


BIDPRENTJE (Vader)
Foto

 

Overlijden ouders van "Van der Hoeven Anita"
Mevrouw Eliane LENSELAER, weduwe van André Van der Hoeven
geboren te Elsene op 13 maart 1930 en overleden in het wzc Heilig Hart te Grimbergen op 17 maart 2018.

De heer André Van der Hoeven, echtgenoot van Eliane Lenselaer
geboren te Brussel op 9 januari 1929 en overleden in het UZ Brussel te Jette op 30 september 2017

ROUWBRIEF  

Overlijden van de Heer André Van der Hoeven, echtgenoot van Elaine Lenselaer
° 09-01-1929 Brussel
+ 30-09-2017 Jette

ROUWBRIEF   Overlijden van de heer Rik Wouters,echtgenoot van Margriet Wouters
Geboren te Tremelo op 30 oktober 1937 en omringd door zijn naasten overleden te Keerbergen op 14 februari 2017, gesterkt door het Ziekensacrament
     
Rouwbrief
  Roza Jacquemijn overleden, weduwe van Karel Dries, schoonzuster van Lode Mertens
zij is vele jaren effectief lid geweest, een moederfiguur voor VVF


     

ROUWBRIEF

  Roger Van Kerckhoven, echtgenoot van Martina Silverans
Geboren te Mechelen 16-02-1945
Overleden te Zemst 25-05-2015

     
Karel
ROUWBRIEF
  Karel Mannaerts overleden
Germanist in Carlsbourg, Vilvoorde en Mechelen
Oud-bestuurslid van het Algemeen-Nederlands Verbond (A.N.V.) afdeling Mechelen

weduwnaar van Mia Mylemans

Geboren in Oudergem op 9 mei 1922 en plots thuis overleden in Mechelen op 14 augustus 2014.
     
ROUWBRIEF   Irene Delbaere, echtgenote van Jan Meutermans
geboren in Mechelen op 2 maart 1943 en thuis overleden op 25 juli 2014
     
   

Vermelding "De Kempische genealoog"
Overlijden van Florent Bosch, erebestuurder van FV regio Kempen
Overleden op 25 maart 2014 op 86 jarige leeftijd

     
 


Marcel Verbeeck (Opa) is overleden op 9 juni 2014

Vrijdag 13 juni 2014 werd er in intieme kring afscheid genomen

     

 

René Lemmens overleden, echtgenoot van Paula Van Woensel

Geboren te Bevel op 26 februari 1936 en overleden in Leuven op 22 april 2014

Regelmatig aanwezig op Genealogische dagen met verschillende bewerkingen

     

Rouwbrief van Lode Mertens

Lode

 

Familiekunde Vlaanderen regio Mechelen vzw. meldt u het spijtige overlijden van Lodewijk Mertens.
Sedert 1992 lid van de Raad van Bestuur

Lid van VVF - Familiekunde Vlaanderen sedert 1990
ex. secretaris van de gouw Antwerpen
Medewerker tot op het laatst toe aan verschillende projecten en bewerkingen.
Ook steeds bereid om genealogen te helpen en te introduceren.

Geboren te Deurne (Antwerpen) op 8 april 1931 en thuis te Antwerpen rustig ingeslapen op 27 januari 2014
echtgenoot van + Jeanneke Dries

     
ROUWBRIEF  

Alfons Mannaerts overleden, weduwnaar van mevrouw Irène CLOETENS
Lid van KHSH Elewijt
Lid van OKRA
Lid van heemkundige kring De Semse
geboren te Elewijt op 17 januari 1927 en overleden te
Bonheiden in het A.Z. Imelda op 12 september 2013

     
ROUWBRIEF   Joseph (Jef) De Belder overleden, weduwenaar van Yvonne Feremans
     
    Omer Tubbax overleden
oprichter van BS Kempen
     


Rouwbrief 1

Rouwbrief 2

Bidprentje
Foto

 

Cor Vermeulen overleden te Lier op 22 februari 2013, geboren te Beerzel op 28 maart 1932
echtgenoot van Simonne De Cat

     
Rouwbrief  

Armand De Preter overleden op 18 februari 2013
weduwenaar van Roos Van Hoof

Vader van Ward De Preter - stemgerechtigd lid van F.V. Mechelen

     
Rouwbrief
Foto
  Joanna Dries (Jeanneke) overleden op 6 september 2011
Joanna (Jeanneke) was één van onze vroegere stemgerechtigde leden en echtgenote van Lode Mertens
Bestuur en leden van VVF regio Mechelen bieden hun oprechte gevoelens van deelneming aan


Bidprentje  

Katrien BOMMEREZ
echtgenote van Wilfried DEVOLDERE
geboren te Roeselare op 2 december 1952
en er overleden in het Stedelijk Ziekenhuis op zaterdag 20 augustus 2011

   

Marc Storms

Effectief lid en gewezen penningmeester Afdeling Antwerpen 

     

Rouwbrief

 

Luyten Jan

Jan werd geboren op 21 april 1946 te Heist-op-den-Berg als zoon van wijlen Jos en Alice Luyten - Van den Bergh en is gestorven op zaterdag 25 december 2010 te Bonheiden - Imeldaziekenhuis.

     
Rouwbrief  

Dirk Neven

Geboren te Wilrijk op 4 december 1946 en onverwacht thuis van ons heengegaan op 20 september 2010.

     

Rouwbrief

 


In Memoriam Walter Swinnen.

Walter Swinnen werd op 13 september 1938 geboren in een gezin dat 14 kinderen telt. Gezien de oorlogsomstandigheden ging hij voor de eerst naar school op zevenjarige leeftijd. Hij volgde het lager onderwijs en twee jaren van het middelbaar onderwijs aan het Sint-Gummaruscollege   te Lier. Zoals dat in die tijd de gewoonte was werd zoveel mogelijk gestimuleerd dat men de  Latijn-Griekse studierichting koos. Zo was dat bij Walter ook het geval.  Na twee jaar aan het college gestudeerd te hebben, bleek de gekozen richting niet de ideale te zijn en verkoos hij, zoals zijn oudere broer, om naar de Technische Scholen in Mechelen te gaan en er zich te vervolmaken in de elektronica. Vervolgens ging hij, voor zijn studies van de hogere graad, naar de Technische Scholen in de Londenstraat te Antwerpen.

Tijdens zijn loopbaan als elektro technicus heeft hij zich ook beziggehouden met geschiedenis, volkskunde, heemkunde en familiekunde. In het bedrijf, waar hij 28 jaar gewerkt heeft, kreeg hij als toenaam "Den Historicus". Op 52 jarige leeftijd werd hij gedwongen om met vervroegd pensioen te gaan. Nu kreeg hij de kans om zich volledig te wijden aan het verenigingsleven. Vooral de ‘familiekunde’ zou zijn verder leven gaan bepalen. 

In 1964 werd de “Vlaamse Vereniging voor Familiekunde" boven de doopvont gehouden. Drie jaar later, in 1967, werd een afdeling in Mechelen opgericht. Hij was medeoprichtend lid en hij ontpopte zich snel tot iemand die van de afdeling Mechelen een volwaardige afdeling zou maken. Jarenlang heeft hij aan zijn eigen familiegeschiedenis gewerkt, samen met zijn broer die ook interesse had naar het familieverleden.   In 1973 was hij de medeorganisator van het Nationaal Congres dat in Mechelen doorging. In 1979 ontstond een crisis op nationaal vlak met de toenmalige voorzitter van VVF Mechelen en werd hij gevraagd om het voorzitterschap van VVF afdeling Mechelen over te nemen.
In november 1980 werd zijn voorzitterschap bekrachtigd door het nationaal bestuur. Tijdens dit voorzitterschap heeft hij steeds voor een degelijke en constructieve samenwerking gezorgd tussen historische, volkskundige, heemkundige kringen en de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde! Hij heeft altijd getracht goede contacten te leggen met de besturen van deze verenigingen. In 1981 organiseerde hij een Internationaal genealogisch Congres in Mechelen, met een vertegenwoordiging uit Nederland, Frankrijk, Engeland, Duitsland en Schotland. In 1996 organiseerde hij voor de tweede maal het Nationaal VVF Congres in Mechelen, met als motto ‘Van Brabantse omwenteling tot Boerenkrijg’.
Hij is gedurende 27 jaar  voorzitter geweest van VVF regio Mechelen en zou dit vermoedelijk nog geweest zijn doch moest wegens gezondheidsproblemen deze en andere functies neerleggen toen hij in september 2007 voor het eerst werd opgenomen in het ziekenhuis te Lier.  Na een hopeloze strijd van meer dan 2 jaar  is Walter Swinnen aldaar overleden op 28 juni 2010.

 

     
Algemene info  

 

Reusens Jules (°Rumst, 1929 en † 2010) was medestichter van Rumesta. Hij was secretaris en penningmeester van de vereniging tot 2004. Daarna bleef hij een erg productief werkend lid. Hij zetelde in meerdere werkgroepen. Naast enkele artikels in het Jaarboek en een handvol genealogieën, publiceerde hij tal van bewerkte parochieregisters uit de 19de eeuw (Rumst, Terhagen en Niel).

 

     

Rouwbrief

Bidprentje

Foto

 

 

De heer Van der Donck Gustaaf, Joannes, geboren op 7 december 1928 te Berlaar en overlden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 15 februari 2010, echtgenoot van Mevrouw Van Outsel ann Emerentiana

 

     

Rouwbrief (1)

Rouwbrief (2)

 

 

Mevrouw Bertha De Boeck, is geboren op 17 maart 1921 te Walem en overleden in het Sint-Maartenziekenhuis te Duffel op 4 december 2009. Weduwe van de Heer Hendrik Robyns

Schoonmoeder van ons lid Freddy Smessaert

 

     

 

 

 

De heer Marcel Van der Auwera, is geboren te Putte op 4 septembert 1928 en is overleden in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden op 21 mei 2009.

 

- Erevoorzitter van vzw Heemkunde Vlaanderen gouw Antwerpen

- Erevoorzitter van de Koninklijke heemkundige kring "Die Swane" Heist op den Berg

- Penningmeester van vzw Speelbergen-heem-dr. Jozef Weyns

- Bestuurslid Davidsfonds afdeling Beerzel

- Lid van Cantorij De Boskapel

 

     

 

 

 

De heer Karel Kets, weduwnaar van mevrouw Germaine Smets, is geboren te Kessel op 6 augustus 1913 en overleden te Lier op 31 januari 2009.

 

De uitvaartliturgie heeft plaats op zaterdag 7 februari 2009 om 10 uur in de parochiekerk van het H.-Hart, Antwerpsesteenweg te Lier. Gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.30 uur.

 

Gelegenheid Karel te groeten in het mortuarium van het H.-Hartziekenhuis, Mechelsestraat te Lier, alle dagen tot en met donderdag van 18 uur tot 20 uur.

 

Rouwbrief

 


ir
. Jan Winten

 

geboren in Zutendaal op 24 april 1938

en overleden in het St.-Elisabethziekenhuis

in Turnhout op 15 januari 2009.

 

     
     

 

 

GOBIN LUC

echtgenoot van VAN DE VIJVER Mariette

geboren te Borgerhout op 12 juni 1927 en overleden te Wilrijk op 24 december 2008

 

     

 

 

BERLAGE GUSTAVE

is op dinsdag 3 juni in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden overleden

Meer info.

 

     

 

 

ALOIS JANS

geboren te Mechelen op 21 november 1928 en overleden te Mechelen op 24 mei 2008

 

     

 

 

EUGEEN VAN AUTENBOER

Overleden op 11-03-2008. Voorzitter van VVF Kempen.

Uitvaart 18-03-2008

 

     
     
 

 

 

SONIA VERSWEYVELD

geboren te Broechem op 12 juni 1949 en overleden te Mechelen op 10 maart 2008.

Sonia is de weduwe van Robert Henderickx, gewezen bestuurslid van VVF regio Mechelen.

Uitvaart 15-03-2008

 

     

Bidprentje

Rouwbrief voorzijde

Rouwbrief achterzijde

 

 

HENDRIK ROBYNS, echtgenoot van Bertha De Boeck

Geboren te Tisselt op 15-09-1910 en er thuis overleden op 27-12-2007 [96 jaar]

schoonvader van ons lid Fred Smessaert