Home Laatste nieuws Sponsors Zoeken Contact Onze vereniging Bibliotheek * Bijeenkomsten Hulpmiddelen Onze regio Uitgeverij Genealogische websites Komende projecten Betalend
Bijeenkomsten Genealogie-kalender * Paleografie

KONINKLIJKE VERENIGING FAMILIEKUNDE VLAANDEREN - REGIO MECHELEN
Paleografie

Paleografie is een wetenschap die zich bezighoudt met het bestuderen van oude schriftvormen, het ontcijferen van oude teksten en het onderzoek naar tijd en plaats van het ontstaan van manuscripten. Onderzoekers die zich bezighouden met geschiedenis, genealogie, heemkunde of archeologie, komen vroeg of laat in aanraking met geschriften die afwijken van hetgeen ze tot heden toe gewoon waren. De meeste onder hen schuwen deze "onleesbare" oude schriftvormen. Nochtans bewaren de archieven zeer belangrijk bronnenmateriaal om een stamboom of een kwartierstaat te stofferen. Via de oude documenten kan men soms het bewijs leveren dat men niet op het verkeerde spoor zit. Het is niet de bedoeling van hier een volledige beschrijving te geven van het ontstaan van het paleografisch schrift (daar zijn cursussen voor), maar het is toch goed om weten dat men de kennis van het oud schrift nodig heeft om een degelijke en verantwoorde familiegeschiedenis samen te stellen. Paleografie kan ons verder helpen bij het opsporen van voorouders die via de parochieregisters niet te vinden zijn.

We hebben een afdeling in Duffel en werken samen met Heemkunde Klein Brabant

Om deze materie aan te leren, worden regelmatig lessenreeksen gegeven.

 

Onze zusterafdeling FV Mandel-Leie heeft een 3-delige online cursus opgemaakt: Tevens kan u een Nederlandstalige online cursus vinden op de website :Paleografie cursus Universiteit Gent